Εντυπωσιακά ευρήματα σε ανασκαφή στο Ιερό του Ελικωνίου Ποσειδώνα στην Αιγιαλεία

Εντυπωσιακά είναι τα αποτελέσματα της αρχαιολογικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε στο Ιερό του Ελικωνίου Ποσειδώνα στα Νικολέικα Αιγιάλειας όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Πολιτισμού. Τα σημαντικά