Βουλή: Ξεκίνησε η συζήτηση και ψήφιση του νομοσχεδίου για την απλοποίηση έκδοσης αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων

Ξεκίνησε η συζήτηση και ψήφιση του νομοσχεδίου στη Βουλή του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την «Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας υπουργείων

Βουλή: Ξεκίνησε η συζήτηση του νομοσχεδίου για την απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης επιχειρήσεων

Η επί της Αρχής συζήτηση και επεξεργασία του σχεδίου νόμου του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τη «Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας