750.000 ασφαλιστικές ενημερότητες κάθε χρόνο θα δίνονται ηλεκτρονικά και όχι χειρόγραφα

Ένα αίτημα δεκαετιών του παραγωγικού κόσμου ικανοποιείται με τη νέα ηλεκτρονική υπηρεσία λήψης αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας, που αναπτύχθηκε από τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής