Ο Υπ. Δικαιοσύνης ζήτησε να προχωρήσει η έκδοση αποφάσεων, ενόσω δεν λειτουργούν τα δικαστήρια

Να προχωρούν οι δικαστές στην έκδοση αποφάσεων κατά τη διάρκεια της μερικής αναστολής των δικαστηρίων, η οποία αναμένεται να παραταθεί, ζήτησε από τους προέδρους