Πειραιώς Green: Νέο ολοκληρωμένο πρόγραμμα λύσεων για τις μικρές επιχειρήσεις

Συνεπής στη δέσμευσή της για εναρμόνιση της επιχειρηματικής της στρατηγικής με τους στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, εφαρμόζει με διαφάνεια στις τραπεζικές της εργασίες τα κριτήρια

Πειραιώς: Στόχος η χρηματοδότηση της ανάκαμψης δημιουργώντας αξία για όλους

Για τη  δημιουργία αξίας για όλους, επιτυγχάνοντας  απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων άνω από 10%, αναφέρθηκε ο πρόεδρος  της Τράπεζας Πειραιώς  Γιώργος Χαντζηνικολάου,  κατά την

Πειραιώς: Με κέρδη 257 εκατ. ευρώ, στηρίζει την αυξημένη επενδυτική δραστηριότητα

Στις προσδοκίες για οικονομική ανάκαμψη που  ενισχύονται, καθώς η ελληνική οικονομία εξέρχεται από τα περιοριστικά μέτρα του Covid-19 και το πρόγραμμα εμβολιασμού προχωρά με

Πειραιώς: Υποστηρίζει έμπρακτα την πορεία της οικονομίας προς την Βιώσιμη Ανάπτυξη

Στη κλιματική αλλαγή, που  αποτελεί πρόκληση για τις κυβερνήσεις, τις επιχειρήσεις, τον τραπεζικό τομέα και την κοινωνία συνολικά, εστίασε ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας