28 δασικές πυρκαγιές ξέσπασαν το τελευταίο 24ωρο

Από Ω/19:00/13-09-2021 έως Ω/19:00/14-09-2021, εκδηλώθηκαν 28 δασικές πυρκαγιές. Συνδρομή παρείχαν εθελοντές πυροσβέστες και υδροφόρες Ο.Τ.Α. Οι περισσότερες πυρκαγιές αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο. Τα κατά

28 δασικές πυρκαγιές ξέσπασαν το τελευταίο 24ωρο

Από Ω/19:00/11-09-2021 έως Ω/19:00/12-09-2021, εκδηλώθηκαν 28 δασικές πυρκαγιές. Συνδρομή παρείχαν εθελοντές πυροσβέστες και υδροφόρες Ο.Τ.Α. Οι περισσότερες πυρκαγιές αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο.

Πυροσβεστική: 39 δασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο

Από τις 19:00 (03-09-2021) την Παρασκευή έως και τις 19:00 (04-09-2021) σήμερα Σάββατο εκδηλώθηκαν 39 δασικές πυρκαγιές. Συνδρομή παρείχαν εθελοντές πυροσβέστες, μηχανήματα έργου και υδροφόρες Ο.Τ.Α. Οι περισσότερες πυρκαγιές αντιμετωπίστηκαν άμεσα,