Απειλητικές επιστολές στην επιστημονική επιτροπή που συμβουλεύει την κυβέρνηση της Ολλανδίας για τη διαχείριση της covid-19

Σήμερα ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Nu.nl μετέδωσε ότι πολλά μέλη της επιστημονικής επιτροπής που έχει αναλάβει να συμβουλεύει την κυβέρνηση της Ολλανδίας για τη διαχείριση