Ποιοι και πόση επιδότηση ρεύματος δικαιούνται – Τα ποσά ανά μήνα

Η επιδότηση χορηγείται από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης. Όλοι οι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, οι παροχές των οποίων συνδέονται στη χαμηλή τάση, συμπεριλαμβανομένων των δικαιούχων