Παρατείνει η λειτουργία του θερμαινόμενου χώρου στην οδό Μυκάλης στον Δήμο Πειραιά

Ο Δήμος Πειραιά παρατείνει τη λειτουργία του θερμαινόμενου χώρου για την προστασία των πολιτών, λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών. Συγκεκριμένα, η δομή φιλοξενίας αστέγων «Υπνωτήριο