Δήμος Μυτιλήνης: Ενισχύεται με δύο απορριματοφόρα από Αθήνα και Καλλιθέα

Δύο απορριμματοφόρα για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών αποκομιδής απορριμμάτων που αντιμετωπίζει ο Δήμος Μυτιλήνης, θα αποστείλουν για εξάμηνη χρήση οι δήμοι Αθηναίων και