Τροπολογία ΣΥΡΙΖΑ: Κατάργηση διάταξης για τα δικαιώματα αποφοίτων ιδιωτικών κολλεγίων

Tην κατάργηση της διάταξης με την οποία «υποχρεώνονται οι επαγγελματικοί φορείς να εγγράφουν και να απονέμουν ισότιμα επαγγελματικά δικαιώματα σε απόφοιτους ιδιωτικών κολλεγίων», ζητάει

Ψηφίστηκε επί της αρχής το σχέδιο νόμου για τις δημόσιες συμβάσεις

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία της πρώτης ανάγνωσης των διατάξεων του νομοσχεδίου για τις δημόσιες συμβάσεις, στις επιτροπές Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής και Εθνικής ‘Αμυνας και

Στη Βουλή το νομοσχέδιο για την αναμόρφωση του πλαισίου των δημόσιων συμβάσεων

Kατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και