Ημέρα Φορολογικής Ελευθερίας: Δουλεύουμε 179 ημέρες το χρόνο για φόρους και εισφορές

Δουλεύουμε το μισό χρόνο προκειμένου να πληρώνουμε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές: την εικόνα αυτή έρχεται να επιβεβαιώσει η μελέτη του Κέντρου Φιλελευθέρων Μελετών –

Ποιες είναι οι 10 πιθανές παθήσεις σε περίπτωση που αισθάνεστε συνέχεια κουρασμένοι

Συνεχώς αυξάνονται οι άνθρωποι που παραπονιούνται ότι αισθάνονται αυξημένη κούραση, εξάντληση, ατονία και αδυναμία να φέρουν εις πέρας τις υποχρεώσεις της καθημερινότητας. Υπάρχουν ορισμένες