Ακριβή αντίγραφα αρχαιοτήτων και e-shop προαναγγέλλει το υπουργείο Πολιτισμού

Το υπουργείο Πολιτισμού προαναγγέλλει τον εκσυγχρονισμό του οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (ΟΔΑΠ) . Μετά την πρόσφατη ψήφιση του νόμου 4761/2020, έχουν εξασφαλιστεί