Κυριακίδου για εμβόλια: Να υπάρξει συντονισμένη προσέγγιση για βελτίωση της εμπιστοσύνης του κοινού

Να εργαστούν για μια όσον το δυνατόν πιο συντονισμένη θέση κάλεσαν τα κράτη μέλη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Πορτογαλική Προεδρία τoυ Συμβουλίου της