Τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης παιδιών και εφήβων από το Ιπποκράτειο

Τηλεφωνική γραμμή ψυχολογικής συμβουλευτικής για παιδιά, εφήβους και τις οικογένειες τους δημιούργησε το Παιδοψυχιατρικό Τμήμα του Ιπποκρατείου νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Το όλο εγχείρημα σχετίζεται με