Δυνατότητα εγγραφής σε ΑΕΙ όσων δεν έχουν κάνει ηλεκτρονική εγγραφή – Αυτή είναι η διαδικασία

Τη δυνατότητα εκπρόθεσμης ηλεκτρονικής εγγραφής εισακτέων, για σοβαρούς λόγους, ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας. Αναλυτικότερα, σε περίπτωση που δεν έχει καταστεί δυνατή η εμπρόθεσμη ηλεκτρονική εγγραφή εισακτέου,

ΟΑΕΔ: Μόνο ηλεκτρονικά η εγγραφή νέων χρηστών για πρόσβαση στις υπηρεσίες

Αποκλειστικά ηλεκτρονικά θα πραγματοποιείται η εγγραφή νέων χρηστών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, με τους κωδικούς πρόσβασης του TAXISnet. Έτσι, οι πολίτες θα έχουν άμεση