Δημοσιεύθηκε το έντυπο που υποβάλλουν οι επιχειρήσεις – εργοδότες για το Δώρο Πάσχα

Με απόφαση του Γιάννη Βρούτση, προστίθεται ειδικό έντυπο «Υπεύθυνη Δήλωση Επιχειρήσεων-Εργοδοτών για το επίδομα εορτών Πάσχα έτους 2020, για το οποίο βαρύνεται ο κρατικός