Τυφλό παιδί από το Ιράκ συνέβαλε στην επαναλειτουργία του νηπιαγωγείου της Σχολής Τυφλών στη Θεσσαλονίκη

Ένα παιδί με καταγωγή από το Ιράκ και με μερική απώλεια της όρασής του, συνέβαλε ουσιαστικά στο να επαναλειτουργήσει το ειδικό νηπιαγωγείο της Σχολής