Στην Ελλάδα στις 25 και 26 Αυγούστου ο Αυστριακός υπουργός Εσωτερικών Καρλ Νέχαμερ

Η περαιτέρω υποστήριξη της προστασίας των εξωτερικών συνόρων, στο πλαίσιο και της νέας “Πλατφόρμας Συντονισμού Μεταναστευτικής Πολιτικής” με έδρα τη Βιέννη, θα αποτελέσει, μεταξύ