Αιφνιδιαστικοί έλεγχοι στα εσπεριδοειδή από την Επιτροπή Ανταγωνισμού

Αιφνίδιους επιτόπιους ελέγχους σε επιχειρήσεις και ενώσεις επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο τροφίμων και ειδικότερα στα εσπεριδοειδή, διενήργησε σήμερα (22 Απριλίου) η Επιτροπή Ανταγωνισμού