Οι απλήρωτοι των 534 ευρώ

Σύμφωνα με την «Εργάνη», το τελευταίο τρίμηνο Νοεμβρίου- Δεκεμβρίου-Ιανουαρίου έχουν προσληφθεί περίπου 300.000 εργαζόμενοι.  Σύμφωνα με το νόμο, όσοι έχουν προσληφθεί μετά τις 4 Νοεμβρίου 2020, δεν έχουν δικαίωμα να τεθούν σε αναστολή.