Σταϊκούρας: Αναγκαία η συνέχιση της δημοσιονομικής χαλάρωσης λόγω περιοριστικών μέτρων

Αναγκαία τη συνέχιση της δημοσιονομικής χαλάρωσης, λόγω της παράτασης των περιοριστικών μέτρων (η οποία ήταν απαραίτητη στα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη προκειμένου να προστατευθεί η

Σταϊκούρας: Οι μεταρρυθμίσεις θα περιορίσουν τις ανισορροπίες που προκάλεσε ο κορωνοϊός

Καταλύτης για την οικονομική μεγέθυνση θα είναι η υλοποίηση μεταρρυθμίσεων, οι οποίες θα οδηγήσουν σε υψηλότερα επίπεδα επενδύσεων, παραγωγικότητας, ανταγωνιστικότητας και απασχόλησης, περιορίζοντας τις