Ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων με εξοπλιστικά 10 δισ. ευρώ για την επόμενη δεκαετία

Οι Ένοπλες Δυνάμεις περνούν στον αστερισμό της ενίσχυσης με νέα όπλα και δυνατότητες, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες θα χρηματοδοτηθούν νέες αγορές και αναβαθμίσεις του υπάρχοντος υλικού. Κατά