Φορολογική ελάφρυνση επιχειρήσεων και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις φέρνουν αύξηση του ΑΕΠ

Η μείωση της φορολόγησης των επιχειρήσεων με ταυτόχρονη προώθηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων μπορεί να επιφέρει αύξηση του ΑΕΠ έως και κατά 2,5% σε βάθος μίας