Συνεργασία Healthy Seas και Hyundai: Έβγαλαν 76 τόνους απορριμμάτων από το βυθό της Ιθάκης

Σε συνολικά 8 ημέρες, ομάδα 45 ατόμων, οι περισσότεροι εθελοντές, συμπεριλαμβανομένων 20 δυτών, πραγματοποίησαν έναν ιστορικό καθαρισμό αφαιρώντας 76 τόνους απορριμμάτων από τη θάλασσα