Ποιοι τουρίστες έφεραν χρήμα στο 9μηνο

11,6 εκατομμύρια τουρίστες «ψήφισαν» Ελλάδα στο 9μηνο Αυξημένη κατά 89,0% ήταν η  εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση στη χώρα μας την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2021. Πιο συγκεκριμένα,