Γερμανία – Φρανκ Ούλριχ Μοντγκόμερι: Yπέρ του υποχρεωτικού εμβολιασμού εκπαιδευτικών, ιατρών και νοσηλευτών

Υπέρ του υποχρεωτικού εμβολιασμού σε εκπαιδευτικούς, ιατρούς και νοσηλευτές τάσσεται ο Φρανκ Ούλριχ Μοντγκόμερι, ως πρόεδρος του Παγκόσμιου Ιατρικού Συλλόγου . Από την άλλη,

Γαλλία – Covid-19: Υποχρεωτικό εμβολιασμό ιατρονοσηλευτικού προσωπικού ζητά η επιστημονική επιτροπή

Η γαλλική επιστημονική επιτροπή εισηγήθηκε τον υποχρεωτικό εμβολιασμό του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού, στο πλαίσιο των μέτρων για να ανακοπεί η εξάπλωση της παραλλαγής Δέλτα του