Πότε εκδίδεται ιατρικό πιστοποιητικό για απαλλαγή από τη χρήση μάσκας

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών επισημαίνει ότι πολίτες προστρέχουν σε ιατρούς προκειμένου να λάβουν γνωματεύσεις/πιστοποιητικά με σκοπό την απαλλαγή τους από τη χρήση μάσκας, ένα