Πολιτική Προστασία: Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική, Πελοπόννησο και νησιά ΒΑ Αιγαίου

Για υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς και συγκεκριμένα στην κατηγορία κινδύνου 4 κατατάσσει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για την Πέμπτη 23 Ιουλίου την Αττική, τη