Παράταση για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή 5 ζητά το Οικονομικό Επιμελητήριο

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας ζητά την παράταση της υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή 5, μέχρι τις 25 Ιανουαρίου 2021. Σε επιστολή του προς

Οικονομικό Επιμελητήριο: Προτάσεις για τη λύση φορολογικών, ασφαλιστικών και εργατικών θεμάτων

Την εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων, ώστε να επιλυθούν προβλήματα, που αφορούν σε φορολογικά, ασφαλιστικά, εργατικά και οικονομικά θέματα, προτείνει το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, με επιστολή