ΣΦΕΕ-ΙΟΒΕ : Ο κλάδος του φαρμάκου είναι στρατηγικής σημασίας

Για τη  βιωσιμότητά του κλάδου του φαρμάκου, αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος  Ολύμπιος Παπαδημητρίου, επισημαίνοντας  όμως,  πως απειλείται από την έλλειψη