Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών:«Καμία παραβίαση των μέτρων προφύλαξης δεν μπορεί να γίνει ανεκτή»

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών πληροφορήθηκε από τα ΜΜΕ ότι, σύμφωνα με επίσημες καταγγελίες, γιατρός της Αθήνας που συνεργάζεται με την κλινική ΤΑΞΙΑΡΧΑΙ αν και