Κορωνοϊός-Θράκη: Εξ αποστάσεως τα μαθήματα στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

Μέσω της σύγχρονης αλλά και ασύγχρονης, εξ αποστάσεως εκπαιδευτικής τεχνολογίας (e-class και skype for business), το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ), προσάρμοσε την εκπαιδευτική καθημερινότητά του,