Οι γυναίκες πλήττονται περισσότερο από μετακινήσεις πληθυσμών λόγω κλιματικής αλλαγής

Από την σεξουαλική βία στους καταυλισμούς των εκτοπισμένων μέχρι την επιπλέον αγροτική εργασία και τον μεγαλύτερο κίνδυνο για ασθένειες, οι γυναίκες επωμίζονται ένα μεγαλύτερο