Ένοπλες Δυνάμεις: Κρίσεις αξιωματικών

Στο πλαίσιο των ετήσιων τακτικών κρίσεων των αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο έκρινε υποστρατήγους, ταξιάρχους και συνταγματάρχες όπλων. Συγκεκριμένα το ΑΣΣ έκρινε:

Πολεμική Αεροπορία: Οι κρίσεις των ταξιαρχών

Στο πλαίσιο των ετήσιων τακτικών κρίσεων των αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, το Ανώτατο Αεροπορικό Συμβούλιο (ΑΑΣ) έκρινε διατηρητέους 35 ταξίαρχους και ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους, 15

Ολοκληρώθηκαν οι κρίσεις ηγεσίας στις Ένοπλες Δυνάμεις: Αναλυτικά οι αλλαγές

Συνήλθε σήμερα το Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων προκειμένου να κρίνει τους αντιστρατήγους, αντιναυάρχους, αντιπτεράρχους, υποναυάρχους και υποπτεράρχους, στο πλαίσιο των ετήσιων τακτικών κρίσεων των