Πολιτική Προστασία: Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε 9 περιοχές της χώρας

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας εξέδωσε χάρτη κινδύνου πυρκαγιάς για το Σάββατο 8 Αυγούστου, στον οποίο προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορίας κινδύνου 3) σε