Αυστηρά μέτρα στη μετακίνηση των επιβατών, διάρκειας τουλάχιστον δύο μηνών

Συμπληρωματικά μέτρα για τη μετακίνηση των επιβατών με κάθε είδους μεταφορικά μέσα (δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσης) εφαρμόζονται με εγκύκλιο που υπέγραψε ο Γιάννης Κεφαλογιάννης