Ποια τα αποτελέσματα της μελέτης «Solidarity» του ΠΟΥ με φάρμακα κατά του κορωνοϊού

Την αξιολόγηση των θεραπειών σε μεγάλες, τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές ορισμένων φαρμάκων που μπορεί να είχαν τουλάχιστον κάποια μέτρια επίδραση στη θνησιμότητα με βάση προκαταρκτικά