ΕΕ: Κοινή διακήρυξη 11 ΥΠΕΞ για αποκατάσταση ελεύθερης μετακίνησης πολιτών (pics)

Το μήνυμα πως η ελεύθερη κυκλοφορία και μετακίνηση αποτελεί θεμελιώδες τμήμα του ευρωπαϊκού εγχειρήματος, στέλνουν οι Υπουργοί Εξωτερικών 11 κρατών-μελών της ΕΕ με κοινή