Υπ. Μετανάστευσης: Η χαλάρωση των μέτρων περιορισμού οδηγεί στην ανάγκη ενίσχυσης των μέτρων στις δομές υποδοχής

Η χαλάρωση των μέτρων περιορισμού του γενικού πληθυσμού «δημιουργεί προϋποθέσεις αύξησης του ενδεχόμενου κινδύνου έκθεσης του ειδικού πληθυσμού που διαμένει στα κέντρα υποδοχής και