Εμπόριο: Η πανδημία θα προκαλέσει σημαντικούς μετασχηματισμούς

Μεγάλες οικονομικές επιπτώσεις έχει η πανδημία, πέραν των υγειονομικών της επιδράσεων και θα προκαλέσει σημαντικούς μετασχηματισμούς στο χώρο του εμπορίου. Το εμπόριο περιμένει να