ΕΕΤ: Συναλλαγές που μπορούν να διενεργούνται χωρίς φυσική παρουσία στα τραπεζικά καταστήματα

Για τις συναλλαγές που μπορούν να διενεργούν χωρίς τη φυσική τους παρουσία στα τραπεζικά καταστήματα ενημερώνει τους συναλλασσόμενους η Ελληνική Ένωση Τραπεζών. Αυτό γίνεται