Έρευνα: Οι εμβολιασμένοι μειώνουν τον κίνδυνο μόλυνσης COVID-19 και για τους μη εμβολιασμένους

Γενικότερα θετική επίπτωση έχει ο εμβολιασμός μεγάλου μέρους του πληθυσμού μιας χώρας, μειώνοντας τον κίνδυνο μόλυνσης και όσων δεν έχουν εμβολιασθεί, όπως των παιδιών,