Με 4 κινήσεις παίρνετε καλύτερη σύνταξη

Ασφαλιστικά «μυστικά» μπορεί να οδηγήσουν σε καλύτερη και μεγαλύτερη σύνταξη, αρκεί μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες να κάνουν εγκαίρως τις σωστές κινήσεις. Ιδιαίτερη προσοχή