Βρετανία: Οι πωλήσεις του Black Friday συνέβαλαν στη μείωση του πληθωρισμού τον Νοέμβριο

Ο πληθωρισμός στη Βρετανία επιβραδύνθηκε απότομα τον Νοέμβριο, αφού οι εταιρίες λιανικής πώλησης ενδυμάτων προχώρησαν στη μεγαλύτερη μείωση τιμών εδώ και μια δεκαετία ενώ