ΑΠΘ: «Υποστηρικτής της Ελληνικής Ολυμπιακής Ομάδας» το Τμήμα Οδοντιατρικής

Τον τίτλο του «Υποστηρικτή της Ελληνικής Ολυμπιακής Ομάδας» φέρει πλέον επισήμως τον Τμήμα Οδοντιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Το τμήμα θα προσφέρει δωρεάν