Με αρνητικό επιτόκιο δανείστηκε έντοκα γραμμάτια το ελληνικό δημόσιο

Με αρνητικό επιτόκιο 0,20% δανείστηκε 812,5 εκατ. ευρώ Tο ελληνικό δημόσιο δανείστηκε με αρνητικό επιτόκιο 0,20% στη σημερινή δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων ύψους 625

Ενισχύονται τα ομόλογα

Η αυξημένη ζήτηση που επικρατεί σε ολόκληρη την ευρωζώνη για κρατικά ομόλογα οδηγεί τις τελευταίες ημέρες το ράλι στις τιμές τους, με αποτέλεσμα οι