Πτυχιούχοι οπλίτες στελεχώνουν ιατρεία ακριτικών νησιών

Αναρτήθηκε σήμερα στη Διαύγεια η κοινή απόφαση του υφυπουργού Εθνικής Άμυνας και της προϊσταμένης της γενικής διεύθυνσης υπηρεσιών υγείας του υπουργείου Υγείας για την τοποθέτηση τεσσάρων οπλιτών

Επανακατάταξη οπλιτών των Ειδικών Δυνάμεων

 Με διαταγή του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ), οι οπλίτες και έφεδροι, οι οποίοι υπέβαλαν εμπρόθεσμα αίτηση ανακατάταξης- επανακατάταξής τους ως οπλίτες βραχείας ανακατάταξης (ΟΒΑ)

Υπ. Εθνικής Άμυνας: Ρυθμίσεις θεμάτων κατάταξης ανυποτάκτων και προτάκτων

Αναρτήθηκε στη «Διαύγεια» η απόφαση του υφυπουργού Εθνικής Άμυνας, Αλιβιάδη Στεφανή, με την οποία ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στην κατάταξη ανυποτάκτων και προτάκτων οπλιτών.