Περαιτέρω πτώση των τιμών της «πράσινης» ενέργειας στον σημερινό διαγωνισμό της ΡΑΕ

Περαιτέρω πτώση των τιμών της «πράσινης» ενέργειας καταγράφηκε στον σημερινό (2 Απριλίου) διαγωνισμό για μεγάλα αιολικά και φωτοβολταϊκά έργα που διενήργησε η ΡΑΕ. Την