Παράθυρο για σύνταξη πριν από τα 67 για 100.000 ασφαλισμένους

«Κλειδωμένες» είναι οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης για 100.000 ασφαλισμένους που ήδη κατοχύρωσαν ή θα κατοχυρώσουν φέτος δικαίωμα, καθώς δεν απειλούνται με νέες ανατροπές. Οι συγκεκριμένοι